13ти Акигасшуку в Атина

13-ят AkiGasshuku 2015 – интензивен семинар се състоя от 9 до 11 октомври в Атина, Гърция. Събитието бе организирано от Furyu Dojo Aтина с ръководител – Спирос Дросулакис и включваше тренировки по Кендо, Иайдо и изпит за защита на степен по Иайдо – 1-во кю и 1-ви до 3-ти дан, организиран от Гръцката Кендо Иайдо Нагината федерация (HKINF).

Тренировките бяха провеждани под ръководството на Ода Катсуо Сенсей (Шизуока, Япония)- Иайдо ханши 8 дан, Кендо кьоши 7 дан и с помощта на старши учители от Европа, които обучаваха над 50 участника от Гърция, Белгия, Франция, България и др.

Фокусът на Иайдо практиката бе ZNKR Иайдо и подготовка за предстоящите Европейски шампионати.

В първия ден от семинара се проведе въвеждаща Иайдо тренировка за иайдоки със степен не по-ниска от 3-ти дан, като участниците бяха тренирани от асистентите на Ода Катсуо Сенсей в групи според степента си, а част от учителите бяха тренирани лично от Ода Катсуо Сенсей. Бяха оттренирани всички кати Сейтей, като основна цел бе всеки участник да получи персонални технически корекции и насочващи бележки.

Вторият ден от семинара включваше общо Иайдо кейко – 5 часа и Кендо нихон ката и кейко – 2 часа. В Иайдо тренировките взеха участие над 30 души, организирани в групи по степени, отделна голяма група за начинаещи и отделна група за участниците в предстоящия Европейски шампионат по Иайдо – Берлин, Германия и други предстоящи шампионати.                                                                                                                                                                    Tренировката започна с обяснения на Точките за оценяване на Комисията по иайдо на ZNKR от Ода Катсуо Сенсей придружени от симултанна демонстрация с неколкократни повторения на катите от двама старши учители. След това всяка група имаше задача да тренира всички Сайтей кати, докато всеки участник под напътствията на съответния учител, както и на Ода Катсуо Сенсей, достигне изискванията за своето ниво – точна постология на тялото, правилна геометрия на ката, прецизност-стриктно спазване на точките на ZNKR, ефективно взаимодействие с противник в контекста на всяка ката. Като пример в нашата група бе изискано да се демонстрира теоретично и практическо знание за всички ZNKR точки и да се обясни и покаже “сюжетът” на събитията, във всяка ката-форма, което провери съзнателността на всеки иайдока за съдържанието и смисъла на всяко едно действие в ката, както и причините и следствията за него при взаимодействие с касо-теки. Като надграждане над техническата основа бе обърнато внимание на разбирането и демонстрирането на Ки-Кен-Тай-Но-Ичи – търсеше се по-леко и фино боравене с катана, за водещо бе посочено естественото движение на меча – това, което той “иска” да направи, докато тялото трябва да му помогне, да го последва. Наблегна се на важността на запазване на центъра при работа, особено при сечене; присъствие на боен дух; баланс между скорост; мекота и рязкост на движенията за постигане на плавност.

В последният ден от семинара – Иайдо практика със същия фокус на работа, като явяващите се на изпит бяха отделени за подготовка за последващия, организиран под офанзивата на Гръцката Кендо Иайдо Нагината федерация (HKINF), изпит по Иайдо за защита на степени 1-во кю и 1-ви до 3-ти дан. Последните часове от семинара  бяха посветени на свободно Кендо и Иайдо кейко, в което освен Сеитей Иай се практикуваше и Ко Рю Иайдо от школите Мусо Джикиден Ейшин-Рю и Мусо Шинден-Рю.

Благоданости на Ода Катсуо Сенсей и всички учители за богатството от знания, които споделиха с нас, както и на ръководителя на Furyu Dojo Aтина – Спирос Дросулакис за поредния прекрасно организиран 13-ти AkiGasshuku 2015!

Повече снмики са тук

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.