V Будо-лагер

От 11- ти до 17- ти август се проведе нашият ежегоден будо-лагер:  „Черно море. Изкуството на  японския меч”. През тази година бе отбелязан и  малък юбилей-  петият ни подобен форум. Можете да се запознаете с активностите в различните дисциплини  както следва:

 

 

 

 

 

Кендо

Тренировките се проведоха под ръководството на инструктора от клуба ни- Анди Норс (4 дан). По време на форума бе отделено много внимание както на базовата техника, така и на отделните уадза и  на тяхното прилагане в различните ситуации по единично. Също така много време бе посветено на работа на кендо- ката.
В събота (16- ти август), бе проведено  съревнование “Varna-open” по кендо. Шиаите протекоха на принципа «всеки срещу всеки».

Участниците премериха сили и в кендо- ката, отново на същия принцип. Когато поредната двойка на участниците вляза в шиай-джо, шушин обявяваше номерата на две кати, които се изпълняваха от  участниците първо в едната, а след това в другата роля, а след командата «Хантей», единия  бе признаван за победител.

Победителят в съревнованието се определяше по количетсвото победи в шиаите, количеството на ипоните, както и по броя на победите в кендо- ката.

Според правилата на “Varna-open”, победител може да бъде  само един състезател. Неговото име е Емануеле Кампан, 3дан (гр.Люцерн, Швейцария). Второ място и награда «За боен дух» бе спечелено от Степан Баронин (гр.Берлин, Германия).

Иайдо
Тренировките по иайдо през първите три дни на семинара, преминаха под ръководството на Беат Белер (Берн, Швейцария), 5 дан иайдо, 5 дан джодо, ученик на  Рене-сенсей и наш сенпай.

От всички бе   установено, че Беат-сан е действително много талантлив преподавател, успяващ да получи отлични резултати от своите ученици.

Разгледани бяха подробно повечето кати от сейтей и няколко от корю.

Много внимание се отдели на подготовката за изпълнение на Нукицуке и Кирицуке в различните кати, схващането на тайминга и ритъма им, првилно «семе» и самия сценарий на катите.

В сряда (13- ти август), бе проведен и изпит за кю- степени,  преминал успешно за всички. Беат- сан особено високо оцени участниците, които успяха да изгладят  изявени свои грешки и  вече ги избягваха по време на изпитите.

Отбелязана бе огромната важност на този показател в умението за обучение и самоубочение.

Втората половина на семинара се проведе от нашият учител- сенсей Рене ван Амерсфоорт, ренши 7дан иайдо, ренши 7 дан джодо.

Общоизвестен факт е, че Рене- сенсей е невероятно опитен и ефективен преподавател.

В учебната програма бяха застъпени както кати сейтей, така и корю, но също и техниките на представяне и съдийстване на «шиаи».

По отношение на катите, бе наблегнато на възприемането и прилагането на правилни базови техники, които отделно може д а се получават, но трудно се реализират вътре в самата ката. Именно върху това бе поставен от сенсея основният акцент на обучението.

На 16- ти август (събота), също така бе проведен и семинар- съревнование “Varna-open” по иайдо.  То се провежда за втора поредна година.

Участниците бяха разделени в две категории «Дан» и «Кю». Във всяка група присъстваха две подгрупи, във всяка от които всички иайдоки се състезаваха на принципа « всеки срещу всеки» двукратно. След това между лидерите от всяка група се провеждаше финалният «шиай».

Притежателите на дан също така участваха в съдийстването под ръководството на Рене- сенсей (рефер с двадесет годишен стаж), обучаващ ги в правилно оценяване на участниците в състезанието и в необходимите действия на съдийската площадка. Този ценен опит бе оценен високо от всички.

Победители  и призьори станаха:

Група «Дан»
Победител: Катина Нейкова, 2 дан (гр.Варна);
Награда «За боен дух»: Олег Лапшов, 3дан (гр.Москва)

 

Группа «Кю»
Победител: Татяна Павлова, 1 кю (гр.Москва);
Награда «За боен дух»: Димитър Василев, 1 кю (гр.Варна).

 

 

 

 

 

 

 

Последният ден на семинара бе изцяло посветен на корю. Подробно бяха разгледани ката Шохатто (раздел Шоден) и ката Юкидзуре, Рентатсу, Со-макуре (раздел Окуден). 

Този набор от кати се явява както доста труден, така и практически ключов за изучаване  основите на корю. За всяка ката бяха показани и развиващия упражнения.

 

 

 

 

 

 

Джодо

По аналогия с иайдо, тренировките по джодо  в първата половина на  семинара се проведоха под ръководството на  Беат Белер , а  втората на Рене-сенсей.

Част от участниците в семинара се  готвиха  за   предстоящите си изпити, на които преподавателите отделиха особено внимание.

Като цяло, групата по джодо през тази година бе  немногочислена, което позволи на учителите да проведат практически индивидуални занятия и да  отделят много внимание на всеки. Също така  в частта корю, бяха показани ката Шинто Мусо Рю от раздела кенджюцу (меч против меч). В тази  тренировка с радост се присъединиха и  част от  участниците от групата по иайдо.

 

Лекции

За целия период  на лагера бяха изнесени две лекции. Лектор на първата бе Беат Белер. Темата: «Работа на краката и дистанцията в кендо, иайдо и джодо». Съществува едно твърдение, че  обяснението с прости думи и примери на   сложни феномени е във възможностите само на много опитни и мъдри хора. Именно на подобен род лекция, изнесена от подобен лектор, имахме щастието да присъстваме.

На втората лекция Рене- сенсей блестящо засегна такава сложна тема,  като процеса на обучението и развитието в будо, както и отделните компоненти на този процес.

Независимо от най- обикновените примери исползвани от лектора,  всички  имаха редкия шанс, сериозно да вникнат в дълбоката тема и да поработят над съзнанието си  в тази посока.

Очакваме с интерес следващата лекция!

 

 

 

 

 

 

 

В неделя семинарът протече  приятно напрегнато и много ползотворно, преминавайки неусетно бързо.

През идната година лагерът ще се проведе в същите срокове.

Вече присъства и в годишния си график на Рене сенсей.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.