Cеминар по иайдо на клуб „Кирьоку” (Истанбул)

От 12 до 14 октомври 2012 г. членове на нашия клуб имаха щастието да участват в семинара на клуб „Кирьоку” (Истанбул) под ръководството на Рене сенсей. Както винаги семинарът бе просто прекрасен! Ще се опитаме този път вместо емоции да споделим наставленията на Рене сенсей. В процеса на тренировоките сенсей обърна особено внимание на следните моменти:

Базова техника:

– Кириорши: при изпълнението на кириороши е много важно замахът да започва едновременно със стъпката напред. Ако замахът бъде направен по-рано, то ние се откриваме пред противника, а ако е прекалено късно, то няма да се получи хубаво сечене.

– Нукицуке: важно е след саябанаре, първо да се движи киссаки / движение първо на цука е грешка/. При изпълнението на хоризонталното субури на нивото на гърдите (като кихона за нукицуке), важно е да се обръща внимание на правилното движение на киссаки- винаги първо.

– Тайто: при вмъкването на меча в оби, правилно е не само да открием нужното място с помощта на палеца, но също така с негова помощ да съпроводим меча в процеса на вмъкване, а в края на движението да посрещнем коджири под оби и след това да придържаме оби.

Кати:

1-ва ката:
След завършване на нукицуке, при изпълнението на семе и фурикабури, е важно цялото движение да е от танден, а не просто меча отделно, краката отделно.

2-ра ката:
След обръщането нукицуке трябва да се изпълни без никакво спиране.

3-та ката:
– В началото на катата, след откриването на противника и хващането на меча, паузата трябва да бъде по-изразена: противникът още не е показал своите намерения.
– Когато започваме изправянето,тялото се обръща наляво по-късно, след заставането на колене – по такъв начин става пълно изместване на тялото от линията на атака. Обръщането на тялото започва едновременно с поставянето на лявото стъпало на пода: в тази фаза на катата ха трябва да е насочено навън, не към нас.
– При освобождаването на меча и защитата, движенията трябва да бъдат много мощни.
– При изпълнение на замаха е важно в началото да изведете тялото назад (а не просто да направите крачка назад с левия крак).

4-та ката:
След чибури, при сядането в сонкьо, десният крак трябва да се премести достатъчно бързо.

7-ма ката:
– По време на изпълнението на катата е необходим голям контрол на ситуацията, особено при първата атака се изисква повече подготовка.
– За напредналите е важно да се научат да изпълняват всички сечения без спиране.

8-ма ката:
След удара с дръжката, обръщането с освобождаването на меча трябва да стане достатъчно динамично и в едно движение.След него е задължително да има пауза (по-дълга при началния етап на обучение и по-кратка за напредналите).

10-та ката:
При първата атака, обръщането към първия противник и хващането на меча стават в едно движение.

11-та ката:
Важно е да има семе (натиск) при всеки замах.

Леонид Караваев
Димитър Христов
Катина Нейкова
Стоян Манчев

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.