Японски цифри и числителни бройни

 Цифри Числителни бройни
Използват се при броене по време на тренировка Използват се за обозначение на номера на ката
1 Ичи Ипонме
2 Ни Нихонме
3 Сан Санбонме
4 Ши (Йон) Йонхонме
5 Го Гохонме
6 Року Ропонме
7 Шичи (Нана) Нанахонме
8 Хачи Хачихонме (Хапохонме)
9 Кю Кюхонме
10 Джу Джюпонме
11 Джуичи Джюипонме
12 Джуни Джюнихонме

Року

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.