Устройство на катана

На графиките и таблиците по долу са показани основните части на острието, ножницата и дръжката на катаната, като наименованията са дадени на кирилица и латиница, с кратки пояснения.
Структура на острието на катаната

1

тошин (toshin) Острие

2

накаго (nakago) „Опашка” на острието

3

мей (mei) Подпис на ковача

4

мекугиана (mekugi ana) Отвор в опашката на острието за прикрепяне на дръжката чрез мекуги

5

ха мачи (ha machi) засечка на острието откъм режещият ръб

м

муне мачи (mune machi) засечка на откъм гърба

7

муне (mune) Гръб на острието

8

шиноги-джи (shinogiji) Плоскост между шиноги и муне, на шиноги джи често присъства улей, наречен хи ( hi )

9

шиноги (shinogi) Ребро, преминаващо по цялата дължина на острието

10

хира (hira) Плоскост на режищият ръб. Нарича се още и джи ( ji )

11

хамон (hamon) Гранична линия на закалката на стоманата

12

якиба (yakiba) Закалената част на острието. Това е режещият ръб. Също така се нарива ха ( ha )

13

ха (ha) Режещ ръб. Върхът на режещият ръб се нарича хасаки ( ha saki )

14

Моно учи (mono uchi) Ударната част на острието, около 15-20 см, взето от кисаки

15

йокоте (yokote) поперечное ребро, отделяющее острие от собственно клинка

16

мицу-гашира (mitsu gashira) Точката в която се съединяват йокоте, шиноги и кошиноги

17

кошиноги (ko shinogi) Ребро, миващо по дължината на върха на меча

18

киссаки (kissaki) Връх на меча

19

боши (boshi) Закалената част на върха

1

цука (tsuka) Ръкохватка на меча

2

цукагашира (tsuka gashira) Връх на ръкохватката

3

цукамаки (tsukamaki) Оплетката, покриваща рукохватката, цукаито (tsuka ito)

4

самегава (samegawa) Кожа, покриваща ръкохватката под цука ито

5

менуки (menuki) Украшение на ръкохватката

6

мекуги (mekugi) Клин, фиксиращ ръкохватката към острието

7

Фучи гане (fuchi gane) Муфа на ръкохватката

8

цуба (tsuba) Предпазител

9

сеппа (seppa) Шайба, фиксираща предпазителя

10

хабаки (habaki) Муфа на острието

11

сая (saya) ножница

12

коигучи (koiguchi) Отвор на ножницата

13

куриката (kurikata) Място за прикрепяне на сагео

14

сагео (sageo) Шнур на ножницата

15

коджири (kojiri) Закритрия край на ножницата

 

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.