Същността на тренировката по Иайдо

Тук може да намерите интересна статия за същността на Иайдо - Същността на тренировката по иайдо(DOC, на български език)

Comments are closed.