E-mail: kaiseikandojo@gmail.com; Нашето доджо на Facebook

Леонид Караваев (5-ти дан Иайдо, 3-ти дан Кендо)
Треньор по Иайдо, председател на клуба
Телефон: 0879387877

Димитър Христов (5-ти дан Иайдо)
Инструктор по Иайдо, заместник-председател
Телефон: 0888211866

Ивайла Иванова (2-pи дан Иайдо, 2-ри дан Айкидо)
Секретар на клуба
Телефон: 0887650598

Comments are closed.