Кати Мусо Шинден Рю

Кати Мусо Шинден Рю, раздел Шоден (Омори рю)

Название Кратко описание

1.Шйохато

Вие и противникът седите един срещу
друг на разтояние от около метър и
половина. Чувствайки агресията в
противника, изваждате меча от нижницата
и нанасяте разрязващ удар по лицето
или тялото на противника а после му
нанасяте фронтален низходящ разрязващ
удар.

2. Сато

Противникът седи в ляво от вас, на
разстояние около метър и половина,
главата му обърната в същата посока
като вашата. Чувствайки агресията в
противника се обръщате към него,
изваждате меча от нижницата и нанасяте
разрязващ удар по лицето или тялото
на противника а после му нанасяте
фронтален низходящ разрязващ удар.

3. Уто

Противникът седи в дясно от вас, на
разстояние около метър и половина,
главата му обърната в същата посока
като вашата. Чувствайки агресията в
противника се обръщате към него,
изваждате меча от нижницата и нанасяте
разрязващ удар по лицето или тялото
на противника а после му нанасяте
фронтален низходящ разрязващ удар.

4. Атарито

Противникът седи зад от вас, на
разстояние около метър и половина.
Чувствайки агресията в противника се
обръщате към него, изваждате меча от
нижницата и нанасяте разрязващ удар
по лицето или тялото на противника а
после му нанасяте фронтален низходящ
разрязващ удар.

5. Инйо:шинтай

Вие и противникът седите един срещу
друг на разтояние от около метър и
половина. Чувствайки агресията в
противника, изваждате меча от нижницата
и нанасяте разрязващ удар по лицето
или тялото на противника (
като в Шйохато ). Но това се оказва
недостатъчно и противникът се опитва
да се изтегли. Изправайки се, стъпвайки
напред с левият крак му нанасяте
фронтален низходящ разрязващ удар.
Почвате да прибирате меча, присядайки
на пети и в този момент ви напада втори
противник. С пристъпване назад
разрязвате вторият противник през
стомаха и го довършвате с фронтален
низходящ разрязващ удар

6. Рю:то

Противникът седи в ляво от вас, на
разстояние около метър и половина,
главата му обърната в същата посока
като вашата ( или идва от към лявата
ви страна ) Той ви атакува с низходящ
удар. Блокирате удара с вашият меч,
изтеглята се от линията на атаката и
със завъртане наляво му нанасяте удар
по лявата страна, малко на сая.

7. Джюнто

Това са действията
на асистента ( кайшаку ) на самурай по
време на сепуку. Седите в сейза на
около 50-60 снатиметра зад извършващият
сепуку. Изчаквате докато дойде времето
за асистенция и с крачка напред нанасяте
вертикален режещ удар. Понеже няма противник всички
действия се извършват бавно

8. Гякуто

Варгът ви напада фронтално с низходящ
разрязващ удар. С пристъпване назад
вие парирате неговият меч така, че той
да се приплъзне вляво по острието на
вашият меч и без прекъсване нанасяте
удар по лицето на противникът. Той се
опитва да се изтегли а вие го преследвате
като нанасяте фронтален низходящ
разрязващ удар. Довършвате противникът
с пронизване в гърдите.

9. Сейтю:то

Варгът пристига и ви напада отдясно,
с удар от джодан-но-каме. В едно движение
се обършате, изкарвате меча от ножницата
и разрязвате ръката на противника.
Когато той се опита да се изтегли, вие
го преследвате и довършвате с фронтален
низходящ разрязващ удар

10. Коранто

Вие и противникът ви се намирате
един срещу друг. Чувствайки агресията
в противникът вие изваждате меча от
ножницата и му нанасяте удар през
гърдите. Когато той се опитта да се
истегли вие го пресдвате и довършвате
с фронтален низходящ разрязващ удар.

Това е единствената ката в Шоден която
се изпълнява от стоеж.

11. Инйо:шинтай каетеуадза

Вие и противникът седите един срещу
друг на разтояние от около метър и
половина. Чувствайки агресията в
противника, изваждате меча от нижницата
и нанасяте разрязващ удар по лицето
или тялото на противника (
като в Шйохато ). Но това се оказва
недостатъчно и противникът се опитва
да се изтегли. Изправайки се, стъпвайки
напред с левият крак му нанасяте
фронтален низходящ разрязващ удар.
Почвате да прибирате меча, присядайки
на пети. До този момент всичко е като
в Инйо:шинтай. Противникът обаче намира
в себе си сила да ви атакува отдясно,
целейки се в краката ви. Вие блокирате
този удар и нанасяте фронтален низходящ
удар.

12. Нукиучи (батто)

Вие и противникът седите един срешу
друг на неголям разстояние. Почуствайки
агресията в него вие бързо вадите меча
от нжницата и нанасяте фронтален
низходящ разрязващ удар.

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.