Изпитна програма по Джодо

 

ИЗИСКВАНИЯ

НИВО   ЧАСОВЕ СЕДМИЧНО  ЧАСОВЕ ОБЩО МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ ТРЕНИРАНО ВРЕМЕ ТРЕНИРАНО ВРЕМЕ – ОБЩО
Гокю    2.0  20  14  2 месеца  2 месеца
Йонкю   2.0 40 14 3 месеца 5 месеца
Санкю   2.0 60 14 3 месеца 8 месеца
Никю   2.0 80 14 4 месеца 12 месеца
Иккю   2.0 100 14 6 месеца 18 месеца
Шодан   2.0 140 16 6 месеца 2 години
Нидан   2.0 200 18 1 година 3 години
Сандан   2.0 400 20 2 години 5 години
Йондан   2.0 600 22 3 години 8 години
Годан   2.0 800 25 4 години 12 години
Рокудан   2.0 1,100 29 5 години 17 години

 

НИВО ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Гокю Упражнения за загрявка, терминологията в Джодо, рей ги, рей хо, от 1 до 3 кихон (тандоку доса), ши учи котай, елементите на 1 ката (само джо).
Йонкю Всички горни изисквания, първите 6 кихона (тандоку доса), елементите на 1 и 2 ката (само джо).
Санкю Всички горни изисквания, всичките 12 кихона (тандоку доса), елементите на 1, 2 и 4 ката (само джо).
Никю Всички горни изисквания, всичките 12 кихона (тандоку и сотай доса), елементите на 1, 2, 4 и 5 ката (само джо), писмен изпит.
Иккю Всички горни изисквания, всичките 12 кихона (тандоку и сотай доса), елементите на 1, 2, 3, 4, 5 и 6  ката (ползвайки джо и меч), писмен изпит, преподаване – базово.
Шодан Всички горни изисквания с добра техника, подход и преподаване, писмен изпит.
Нидан Всички горни изисквания с развити способности, елементите от 1 до 8 ката (ползвайки джо и меч), писмен изпит.
Сандан Напреднал  в системата на преподаване и прилагане принципите на Джодо, елементите от 1 до 10 ката (ползвайки джо и меч), писмен изпит.
Йондан Това е висше ниво и кандидата трябва да покаже задълбочени познания за принципите на Джодо и елементите от 1 до 12 ката, писмен изпит.
Годан Майстор със силно развити способности и познания.
Рокудан Майстор с необходимите способности за водач и преподавател.

 

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.