Изисквания за кю изпити по иайдо към БФК

5 кю
Кандидатът трябва да е тренирал най-малко 4 месеца (минимум 40 тренировки) от началото на занятията, или 1 месец (минимум 10 тренировки) след полагането на изпит за предходната степен (ако такова е приета в клуба),  както и да е участвал поне в един официален семинар на БФК в рамките на една година до датата на изпита.

Сахо: Как се поставя меча на пода до стената на доджото. Процедурата на влизане и излизане от доджото, поставяне на чехлите, искане на разрешение и т.н.
Рейги: Торей прав, Камиза ни рей. Следи се дали правилно се изпълняват смяната на ръцете, ъгъла и времето на поздрава, и позицията на погледа.
Понятия: Да знае японските термини ползвани за и до това ниво. Да знае пет наименования на елементи от меча.
Камае: Кейто шизей, Хассо но камае, Миги и Хидари Джодан но камае.
Кихон: Нукицуке (катате йоко гири), Йоко чибури, 2 и 3  шомен субури.
Ката: Мае, Уширо, Уке нагаши, Цука-ате, Кеса гири.
Ката елементи: Движенията трябва да са големи. Сеченето и движението на предния крак трябва да се едновременни. Координиране на сядането с Ното. Следи се къде е Метцуке при Нукицуке.

Изпит:
Писмен: Знания по горните точки. Може и устен изпит за деца.
Представяне: 1 ката по свободен избор с торей.
Кихон: Нукицуке – 5 пъти; Кириороши с Окури аши – 5 пъти Мае кири ваза и 5 пъти Хики кири ваза; Омори чибури – 5 пъти.
Торей може да се води от учител но кандидата трябва да покаже известно знание и отношение. Може да се помага, но без корекции и само ако кандидатът сбърка.

4 кю
Кандидатът трябва да е тренирал най-малко 3 месеца (минимум 20 тренировки) след полагането на изпит за предходна степен, както и да е участвал поне в един официален семинар на БФК в рамките на една година до датата на изпита.
ВСИЧКО ОТ ПРЕДИШНИТЕ НИВА ПЛЮС:
Рейги: Правилна позиция на ръцете и погледа при Торей. При началният и крайният Торей не трябва да имат съществени грешки.
Понятия: Да знае японските термини ползвани за и до това ниво. Десет наименования на елементи от острието на меча и пет аксесоара.
Камае: Тейто шизей, Гедан но камае, Ваки гамае
Кихон: Фурикабури, Кириороши, Айуми аши, Семе, Кириороши.
Ката: Мае, Уширо, Уке нагаши, Тцука-ате, Кеса гири, Мороте цуки, Санпо гири.
Ката елементи: Да покаже Сая бики при Нукицуке и Ното. Правилен Шизей при изпълнение на Йоко  и О чибури. Основно движенията трябва да са големи и силни.

Изпит:
Писмен: Знания по горните точки. Може и устен изпит за деца.
Представяне: 2 кати по свободен избор с торей.
Кихон: Нукицуке – 5 пъти; Кириороши с Окури аши – 5 пъти Мае кири ваза и 5 пъти Хики кири ваза; Омори чибури – 5 пъти.
Вече без асистиране.

3 кю
Кандидатът трябва да е тренирал най-малко 3 месеца (минимум 20 тренировки) след полагането на изпит за предходна степен, както и да е участвал поне в два официални семинари на БФК в рамките на една година до датата на изпита.
ВСИЧКО ОТ ПРЕДИШНИТЕ НИВА ПЛЮС:
Понятия: Да знае японските термини ползвани за и до това ниво.
Ката: Мае, Уширо, Уке нагаши, Цука-ате, Кеса гири, Мороте цуки, Санпо гири, Ганмен ате.
Ката елементи: Всички движения трябва да са големи, силни и бързи. Да се демонстрира Сая банаре при всички кати. Да се демонстрира Заншин от началото на катата до края й.

Изпит:
Писмен: Знания по горните точки. Може и устен изпит за деца.
Представяне: 3 кати по свободен избор.

2 кю
Кандидатът трябва да е тренирал най-малко 3 месеца (минимум 20 тренировки) след полагането на изпит за предходна степен, както и да е участвал поне в два официални семинари на БФК в рамките на една година до датата на изпита.
ВСИЧКО ОТ ПРЕДИШНИТЕ НИВА ПЛЮС:
Сахо: Да има пълна представа за основните точки от Сахо и Рейхо.
Понятия: Да знае японските термини ползвани за и до това ниво.
Ката: Мае, Уширо, Уке нагаши, Цука-ате, Кеса гири, Мороте цуки, Санпо гири, Ганмен ате, Соете цуки, Шихо гири.
Ката елементи: Всички движения трябва да са големи, силни и бързи и плавни. (Дай кьо соку кей). Да се демонстрира Сая банаре и добра стойка при всички кати. Да се демонстрира правилно използване на левия палец и лявата ръка.

Изпит:
Писмен: Знания по горните точки. Може и устен изпит за деца.
Представяне: 3 кати − 2 по свободен избор и 1 по избор на комисията (Шитей ваза).

1 кю
Кандидатът трябва да е тренирал най-малко 3 месеца (минимум 20 тренировки) след полагането на изпит за предходна степен, както и да е участвал поне в два официални семинари на БФК в рамките на една година до датата на изпита.
ВСИЧКО ОТ ПРЕДИШНИТЕ НИВА ПЛЮС:
Понятия: Да знае японските термини ползвани за и до това ниво.
Ката: Мае, Уширо, Уке нагаши, Цука-ате, Кеса гири, Мороте цуки, Санпо гири, Ганмен ате, Соете цуки, Шихо гири, Соу гири, Нуки учи.
Ката елементи: Всички движения трябва да са големи, силни и бързи и плавни. (Дай кьо соку кей). Да се демонстрира Сая  бики, Сая банаре, Киме, Заншин, Сей то до при всички кати. Да се демонстрира правилно използване на ханша (понятие на хара и танден). Нукицуке трябва да е ефективно.

Изпит:
Писмен: Знания по горните точки.
Представяне: 5 кати по избор на комисията (Шитей вадза).

За 1 дан кандидата може да се яви 6 месеца (30 тренировки) след като успешно е положил изпит за 1 кю и след като е участвал поне в два официални семинари на БФК в рамките на една година до датата на изпита.

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.