Нашата линия   История и практика   Иайдо снаряжение   Често задавани въпроси

Какво е Иайдо?

Иайдо канджи

Иайдо – пътят по който не позволяваш
да ти бъде нанесен удар и не удряш другиго.
Иайдо е път на спокойствието, по който изпитваш сам себе си

Иайдо е традиционно японско изкуство на меча („катана” – двуръчен самурайски меч).

Дума “Иайдо” е съставена от три елемента:
И: 居る (иру) означава ” да съществува, да бъде”
АЙ: 合わす (авасу) – “да се смеси, адаптира”
ДО: 道 (мичи) – “път”

Сложното значение идва от поговорката:
“Цуне ни ите ,кю ни авасу” 「常にに居て、急に合わす」
Това означава : “Живей нормално и естествено ,бъди готов бързо да се адаптираш към ситуацията ”

Задачата на практикуващия иайдо е да се научи да бъде готов мигновено да извади меча от ножницата и да нанесе решителен удар. Схватката представлява поредица от най-ефективни удари и парирания. В първите години на обучението по иайдо се използва катана от мек метал и без режещ ръб, наречена „могито“. В по-напреднала фаза на обучението се използва реална стоманена „катана”.

В наши дни с иайдо се занимават хора от различни възрасти и професии, обединени не само от интереса си към японската фехтовка, но и от сходни житейски позиции. Често иайдо се практикува от хора, които се занимават сериозно с други бойни изкуства.

Усъвършенстването на духа е невъзможно без усъвършенстването на тялото, иайдо спомага за поддържането на добра физическа форма, развиването на координацията на движенията и добра стойка (осанка).

Тъкната граница между спорта и философията в иайдо става осезаема едва след няколко занятия. Поради това нивото на физическата подготовка няма решаващо значение при приема в групата – достатъчно да си мотивиран за занимание с иайдо.


Нашата линия

Сериозната практика на иайдо не е възможна без следвание на линия от истински майстор. Нашето доджо следва линията на Ишидо Шидзуфуми сенсей (Ханши Иайдо 8дан, Кьоши Джодо 8дан, Кьоши Кендо 7дан). Част от тази линия са учителите: Луи Виталис сенсей (Кьоши Иайдо 7дан, Кьоши Джодо 7дан, Ренши Кендо 7дан) от Амстердам,  Рене ван Амерсфорт сенсей (Кьоши Иайдо 7дан, Кьоши Джодо 8дан) – той е нашият директен учител.
Заниманията по иайдо в нашия клуб се ръководи от инструктор 5 дан, които редовно се обучава от Рене-сенсей и имат доста голям опит в треньорската професия.

 

 

 

История и практика

Иайдо се е зародило в Япония през 14-ти – 15-ти век от н.е.. Феодалната разпокъсаност, непрекъснатите междуособни войни и самобитната японска култура са допринесли за възникването и развитието на иайдо като жизнено важна необходимост.

Средновековните воини, привикнали на постоянна опасност и очакващи нападение по всяко време на денонощието и в дом на враг, и в дом на приятел, са започнали да разработват техники за отразяване на внезапна атака, ориентирани към изпреварването на противника. В условия, когато двубоят може да започне неочаквано понякога и заради невнимателно изречени думи, изкуството на иай е станало приоритет.

До наши дни в Япония действат няколко школи по иайдо, които се отличават както по техниките, така и по брой последователи. Тези стари и с многовековна история школи, се наричат „корю“.

В 60-те години на миналия век е разработен стилът „Сейтей-Иай“. Той не придналежи към „корю“, а съдържа в себе си базовите движения на много от тях. Стилът „Сейтей-Иай“ (известен още като „Zen Nihon Kendo Renmei Iai”) е необходим за съвместни програми за развитие, провеждане на състезания. Той позволява въвеждането на единна система за атестация и т.н. След няколко години занимание със „Сеитей Иай“, иайдоките по традиция пристъпват към изучване на една от „корю“. Във Варна се изучават стиловете „Сейтей-Иай“ и „Мусо Шинден Рю“.

В своята основа, практикуването на иайдо е изпълнението на „ката“. „Ката“ са форми (упражнения), отработващи различни бойни ситуации. „Ката“ се изпълнявя от иайдоките индивидуално, но често с цел по-добро разбиране на движенията и някои ситуации, се изпълнява и с партньор.

За хората, които не се занимават с бойни изкуства, иайдо е само екзотична японска дума, а за малкото запознати с източните единоборства – название на воинското изкуство.

На пръв поглед, колоритният образ на средновековния самурай едва ли се вписва в реалността на съвременния живот. Естествено, тук не става въпрос само за техниката на бой с меч, чието овладяване не е чак толкова трудно при достатъчно желание от страна на трениращия. Много по-сложно от това да овладееш меча, е да разбереш себе си, да се справиш със своите лични недостатъци, да се научиш да бъдеш устойчив като самурай пред трудностите на живота. Философията на иайдо не само, че не противоречи на нашия установен съвременен мироглед, а спомага за това да се чувстваме хармонично в заобикалящия ни свят.

В буквален превод, „иайдо“ означава „пътя на мигновеното изваждане на меча”. Но японската (воинска) мъдрост не е ограничена само да буквалното значение на думата. „Мигновено изваждане на меча” е и състояние на духа – готовността да се изправиш лице в лице с противника. А противникът не е само друг човек – противникът може да бъде под формата на неприятности на работното място, проблеми в семейството, или психологически проблеми на личността. Не случайно мъдрите японски воини от миналото са казвали: „Ако не овладееш собственото си тяло и съзнание, то никога няма да можеш да се справиш с противник”. В динамичния свят на 21-ви век едни от най-високо ценените качества са: готовността да поемаш отговорност, умението бързо да реагираш на едни или други събития, възможността мигновено да взимаш решения. иайдо е ненадминато във възпитаването на тези качества.

 Иайдо снаряжение

Често биват задавани въпроси относно снаряжението в иайдо. В началото можете да започнете без специалното снаряжение – такова може да придобиете на по-късен етап.

1. „Катана” – в първите 5-10 години след началото на тренировките се използва могито. Това е катана с острие, изработено от мек метал. Дължината и теглото на меча се избират индивидуално. Цената на могито зависи от много фактори – качество на изработка, дължина, тегло, производител и т.н. Цената на практично могито варира от 150 до 600 Евро, като средната цена е около 250 Евро.

Катана

Заниманията можете да започнете и с  „бокуто” (дървен меч). То ще ви бъде предоставено от клуба в началото на тренировките. Обаче времето за неговото използване е огранчено, тъй като напредъкът, който ще постигнете трябва да се поддържа с могито.

Бокуто

2. „Оби” – това е коланът, в който се затъква меча. „Оби” се намира в много различни варианти, като цената на качествено оби е от 15-20 евро. Желателно е да имате оби когато получите меча си.

3. Облекло – състои се от „хакама” и „кейкоги” – черно или бяло. За тренировка се допуска дрехите да са и с тъмносин цвят.

4. „Зекен” – парче плат с размери 10 на 15 см, на което са изписани имената на трениращия. „Зекен” се прикрепя към кейкоги, на нивото на гръдите

Наколенки

5. Наколенки – препоръчително е това да е първата ви придобивка, тъй като наколенките ще ви потрябват още от самото начало. Използват се волейболни наколенки.

6. Калъф за меч – необходим ви е за безопасното транспортиране на меча.

7. Набор за грижа за меча – в него освен специалните приспособления за почистване на острието, има и специално масло, което се нанася върху меча след тернировка.

8. Бокуто – използва се за много допълнителни тренировки, така че е желателно да имате ваш собствен.

ВНИМАНИЕ! Моля, посъветвайте се с вашите инструктори при покупката на различните атрибути от екипировката с цел избягване на излишни разходи!

Иайдо ЧЗВ

Какво е „иайто” и какви типове иайто има?„Иайто” се нарича мечът, който използваме за тренировки. Има два типа иайто – шинкен ( стоманена и закалена катана ) и могито ( меч от мек метал, предназначен за тренировки.

Какво представляват корю и по какво се различават от сейтей-иай? Корю е наименованието на старите школи по иайдо, и не само по иайдо. Корю са създадени във времената когато в Японият мечът се е използвал както за нападение, така и за защита. Техниките, разработени от корю са преминали успешно проверката на времето и бойното поле. Сейтей-иай от друга страна е съвременна школа, създадена на основата на корю, и никога не е изпробвана в реална бойна ситуация. Катите, включени в сейтей-иай са разработени на основата на кати от различни корю. Чрез тях, начинаещите кендоки могат да усвоят различните навици, необходими за работата с меч.

Японските иайдоки, освен сейтей-иай, изучават и една от школите корю. На изпитите за 4-ти дан и следващите го степени са включени и кати от корю. Също така катите от корю имат много варианти на изпълнение, като това кой вариант се приема за основен зависи най-вече от обучаващия иайдоката сенсей.

Какви са критериите, по които се оценяват иайдоките по време на съревнованията по иайдо? Първо се гледа дали правилно са изпълени движенията на меча и тялото според изискванията на ВЯКФ ( Все Японска Кендо Федерация ). Второ, следи се дали има заншин или не, и трето се следи за редица други особености, като например мецке, тайминг, етикет, дух на сътезателя и т.н.

При всички демонстации на Мусо Шинден Рю в пояса на иайдоките има само един меч. Това означава ли, че в Мусо Шинден Рю се използва само катана а не дайшо ( комплект от катана и вакизаши )? Както знаете, воините в средновековна Япония ( буши ) са носили два меча – дайто ( учи-катана или тачи ) и сойто ( вакизаши ). Докато дайто е бил от жизнена важност за самурая, то сойто е бил по-скоро символ на техният ранг. Не само в Мусо Шинден Рю, но и в повечето от школите корю, иайдоките тренират само с катана.

Ако се вярва на филмите и разказите за якудза, то те също използват мечове и са изучавали иайдо/иайджитсу. Това вярно ли е? Както знаете, представителите на якудза са хора извън закона. В Якудза не изучават иайдо и ако използват мечове, то ги използват по свой собствен начин. Този начин е доста лесен, но при него не се съблюдава заншин. От гледна точка на корю, този стил се счита за крайно негативен.

Често се случва иайто да е доста „свободно” в сая и острието да има малък ход в ножницата, а като цяло фиксацията на хабаки и коигучи да е на добро ниво. Как може да бъде отстранен този дефект или това не е нещо особено при иайто? Това явление се нарича Сая-нари и е дефект. За остраняването на сая-нари се използват късчета плат, които се поставят на дъното на сая за уплътнение. Тези късчета плат трябва да се поставят изключително точно и внимателно и не трябва да се използва прекалено голямо количество тъкан. Ако този дефект не може да се острани, то трябва да замените сая.

Колко важно е да се чува чист, хубав звук при изпълнение на разрез? Чистият звук е от изключителна важност. В Иайдо звукът по време на разрез се нарича хаото, и неговата чистота и качество са индикация за това, доколко правилно е бил изпълнен разреза.

Моля, разяснете значението на термина „канкю“. Канкю = kanku = 緩急се нарича правилната комбинация от бързи и бавни движения по време на изпълнение на разреза. Терминът се отнася както за ката като цяло, така и за отделните движения по време на нейното изпълнение. Така например, по време на изпълнение на разрез имаме комбинация от три скорости на движение. В началната фаза на разреза скоростта е ниска, докато в завършващата му фаза тя е доста висока. Разрезът завършва с бързо и отчетливо спиране на острието.

В какво положение трябва да бъде тялото по време изпълнение на разреза? Понякога се вижда, че коремът е обърнат в посоката на противника. По принцип, пъпът винаги трябва да гледа към противника. Но напрактика има някой случай, при изпълнението на нукицуки, при които коремът е обърнат в противоположната посока. Това отклонение е нормално. Но по време на кириороши пъпът задължително трябва да гледа към противникa. Това е много важен детайл.

Иайдо ренсейкай – какво е това? Иайдо ренсейкай (居合道錬成会) е иайдо тренировка за напреднали иайдоки. За разлика от нормалните тренировки,иайдо ренсейкай продължават по-дълго и иайдоките са под ръководството на много сенсеи едновременно.

Къде трябва да се намира иайдоката спрямо линията кейши-сен? На линията или на дистанция, пред или зад линията? В положение сейза – коленете трябва да са на линията или може да я пресичат? Кейши-сен е лнията, от която започваме и завършваме изпълнението на ката или ембу. В момента на командата „Хаджиме” ( Начало, Старт ), както и след завършване на упражнението, вие трябва да сте на позиция около 30 сантиметра зад линията. Когато се намирате в позиция сейза, се счита за нормално колената ви да са на линията.

Прави впечатление, че при някои иайдоки в положение сейза дясното коляно е отклонено на почти 90 градуса. Това грешка ли е или е допустимо? Подобен стил сейза се използва в някой от школите корю, но не се използва в Сейтей-Иай или в Мусо-Шинден Рю – стиловете, които се изучават в доджо Кайсейкан. За това, моля, не използвайте този стил на присядане!

Какво е Иайдо?

Нашата линия

История и практика

Иайдо снаряжение

Често задавани въпроси

Comments are closed.