Наименованието на нашият клуб – думата “КайСейКан” – В буквален превод “Море” – “Звезди” – “Клуб” –  разположен в красивия морски град – Варна, на брега на нашето Черно море. Целта ни е, с чисто сърце и отворен ум, да предадем познанията около японския меч на всеки, които пожелае да ги получи.

Мотото на нашия клуб е “Кен И Иттай” – Кендо, Иайдо и Джодо са неразривно свързани и заедно градят безкрайния път на меча – път, по който единствения враг, който човек може да срещне и трябва да победи е самия себе си.


Леонид Караваев
5дан иайдо, 3дан кендо
Димитър Христов
Димитър Христов
5дан иайдо
Катина Нейкова
Катина Нейкова
4дан иайдо
Ивайла Иванова
2дан иайдо, 2дан айкидо

Алексей Алчин
4дан иайдо, 4дан джодо

Димитър ВасилевДимитър Василев
3дан иайдо
   Георги Георгиев
   3дан иайдо
 Георги Найденов

Георги Найденов
2дан иайдо

   Мирослав Попов
   3дан иайдо

Иво Генчев
1дан иайдо
Красиян Неделчев

Красиян Неделчев 1кю иайдо

Дариа Русева
2дан иайдо

Кристиан Иванов
4кю кендо, 4 кю иайдо

Мира Павлова
5кю иайдо

Почетен член на клуба:
Момчил Кръстев
Момчил Кръстев
Организатор на първия клуб по кендо и иайдо във Варна. Изучаването на тези дисциплини във Варна започва благодарение на неговите усилия.

Comments are closed.