Наименованието на нашият клуб – думата „КайСейКан“ – В буквален превод „Море“ – „Звезди“ – „Клуб“ – обединяващото име на доджотата по иайдо и кендо разположени в красивия морски град – Варна, на брега на нашето Черно море. Целта ни е, с чисто сърце и отворен ум, да предадем познанията около японския меч на всеки, които пожелае да ги получи.

Мотото на нашия клуб е

„Кен И Иттай“ – Кендо, Иайдо и Джодо са неразривно свързани и заедно градят безкрайния път на меча – път, по който единствения враг, който човек може да срещне и трябва да победи е самия себе си.


Леонид Караваев
5дан иайдо, 3дан кендо
Димитър Христов
Димитър Христов
4дан иайдо
Олег Мочалов
4дан кендо, 3дан иайдо, 1дан джодо
 Катина НейковаКатина Нейкова
4дан иайдо

Алексей Алчин
3дан иайдо, 3дан джодо

Димитър ВасилевДимитър Василев
3дан иайдо
Ивайла Иванова
2дан иайдо, 2дан айкидо
 Георги Найденов

Георги Найденов
2дан иайдо

Деян Пенев
2дан кендо

Георги Георгиев
2дан иайдо

Красиян Неделчев

Красиян Неделчев 1кю иайдо

Мирослав Попов
1дан иайдо

Иво Генчев
1дан иайдо

Дариа Русева
1дан иайдо

Любомир Шумков
4кю иайдо

Владимир Алексиев
3кю кендо

Стефан Добрев
3кю кендо

 

Марк Похил
2кю кендо

Елена Димитрова
4кю кендо


Кристиан Иванов
4кю кендо, 4 кю иайдо
 

Богомил Димитров
4кю кендо

Членове на клубът
Почетен член на клуба:
Момчил Кръстев
Момчил Кръстев
Организатор на първия клуб по кендо и иайдо във Варна. Изучаването на тези дисциплини във Варна започва благодарение на неговите усилия.

Comments are closed.