Наименованието на нашият клуб – думата „КайСейКан“ – В буквален превод „Море“ – „Звезди“ – „Клуб“ – обединяващото име на доджотата по иайдо и кендо разположени в красивия морски град – Варна, на брега на нашето Черно море. Целта ни е, с чисто сърце и отворен ум, да предадем познанията около японския меч на всеки, които пожелае да ги получи.

Мотото на нашия клуб е

„Кен И Иттай“ – Кендо и Иайдо са неразривно свързани и заедно градят безкрайния път на меча – път, по който единствения враг, който човек може да срещне и трябва да победи е самия себе си.

Групата по Иайдо се състои от: Групата по Кендо се състои от:
Леонид Караваев
Леонид Караваев (5-ти дан)

Олег Мочалов (4-ти дан)
Димитър Христов
Димитър Христов (4-ти дан)

Деян Пенев (1-ви дан)
Катина Нейкова
Катина Нейкова (3-ти дан)

Захария Томов (4-то кю)

Димитър Василев
Димитър Василев (2-ри дан)

Стефан Добрев (5-то кю)
Ивайла Иванова
Ивайла Иванова (2-ри дан)
Иван Нинов
Иван Нинов (5-то кю)
Георги Найденов
Георги Найденов (2-ри дан)

Владимир Алексиев (5-то кю)


Георги Георгиев (2-pи дан)

Стелияна Янчева

 

Красиян Неделчев
Красиян Неделчев (1-во кю)

Елена Димитрова

Иво Генчев (1-ви кю)

 

 

Мирослав Попов (3-то кю)


Дариа Русева (5-то кю)
Членове на клубът
Почетни членове на клуба
Момчил Кръстев
Момчил Кръстев
Организатор на първия клуб по кендо и иайдо във Варна. Изучаването на тези дисциплини във Варна започва благодарение на неговите усилия.

Comments are closed.