Важни термини в Иайдо

Камае

Позиция, стойка (осигуряваща
ефективно провеждане на схватката ).

Чибури

Изтърсвяне на острието от
кръвта

Нукицуки

Изваждане на меча от ножницата
( сая ) и разрез в едно движение

Кирицуки(кири-ороши)

Вертикален, низходящ разрез
напред. Завършващ разрез.

Ното

Прибиране на меча в
сая

Заншин

Готовност ( за схватка ),
буквално – горящо сърце

Мецке

Остър, пронизващ поглед

Маай

Дистанция

Ки-кен-тай-ичи

Единство на духа, меча и
тялото.

Уадза

Техника ( Правилно използване
на меча и тялото за ефективно провеждане
на схватката )

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.